Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Happy Valentine's Day


"shape" workshops: Observe, Discover, Shape.
Παρατηρώ - Ανακαλύπτω - Σχηματίζω.
(...το περιβάλλον, τις δράσεις/αντιδράσεις, κλπ... τα εμπόδια, 
τις δυσκολίες/ευκαιρίες... αντίληψη, δυνατότητες/ικανότητες...)


Δεν υπάρχουν σχόλια: