Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

ΖΗΤΗΣΑ...

Ζήτησα Δύναμη            και ο Θεός μου έδωσε 
                                      Δυσκολίες για να με δυναμώσει,
Ζήτησα Σοφία             και ο Θεός μου έδωσε 
                                      Προβλήματα για να λύσω,
Ζήτησα Ευημερία         και ο Θεός μου έδωσε 
                                      Νου και Μυς για να δουλέψω,
Ζήτησα Θάρρος           και ο Θεός μου έδωσε 
                                      Κίνδυνο για να υπερνικήσω,
Ζήτησα Αγάπη             και ο Θεός μου έδωσε 
                                     Ανθρώπους με προβλήματα για να βοηθήσω,
Ζήτησα Χάρες             και ο Θεός μου έδωσε 
                                     Ευκαιρίες!

Δεν πήρα τίποτα από όσα ήθελα...
Πήρα όσα χρειαζόμουν!!!

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

Mind Clarity

3,5 λεπτά για να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να το ξεκουράσουμε!

Healing Meditation Music

Journey Into Light

Secret Meditations : Using the law of attraction